Staklena vrata

Klizni i okretni sistemi modernog dizajna oplemeniće Vaš prostor

Radovi sa staklom u enterijeru zahtevaju veliku preciznost, jer prepravke na kaljenom staklu nisu moguće.

Naši iskusni inženjeri prilikom uzimanja mera oslanjajući se na svoje veliko iskustvo uz upotrebu savremenih mernih uređaja, isključiće mogućnost za nastajanje grešaka.

Obzirom na ežinu stakla i način montaže neophodno je da pripremni radovi budu obavljeni kako treba. Okov, noseći profili i mehanizmi moraju biti fiksirani za čvrstu podlogu kako bi staklena vata ili kancelarijska pregrada funkcionisala na ispravan način… Da ne spominjemo aspekt bezbednosti.

Sa tim u vezi, od Fit-ina dobijate sve neophodne instrukcije za pripremne radove (čelik, gips, beton…)

Podela staklenih vrata, prema načinu otvaranja:

  • Klizna staklena vrata sa prenosom opterećenja u gornjoj ili u donjoj zoni
  • Okretna staklena vrata sa okovom na bokovima ili u gornjoj u donjoj zoni

Uz staklena vrata najčešće postoji potreba za ugradnju fiksnih ili pokretnih staklenih pregrada.

Staklene pregrade, najčešće izrađujemo u kombinaciji sa aluminijumskim profilima , minimalnih dimenzija, koje ugrađujemo u gornjoj i donjoj zoni. Na taj način dobijate kompletnu preglednost , I izbegavate efekat ,,kaveza’’, pa samim tim Vaš radni proctor postaje mnogo prijatniji za rad.

Fit in ,,All in glass’’ staklene pregrade proizvodi sa jednostrukim sigurnosnim staklom, i u varijanti sa dva stakla.

Opcija staklenih pregrada sa dva stakla se odnosi na zvučno izolovane pregrade, koje zavisno od izbora sistema, debljine stakla, kao i same konfiguracije pregrade mogu da pruže visok stepen zvučne izolacije.

Naš tim inženjera Vam je na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Detalji sistema